TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

FLC ĐỒ SƠN (FLC HẢI PHÒNG)

 

Dự án FLC Đồ Sơn (FLC Hải Phòng) dự kiến khởi công vào quý II năm 2017.

biệt thự flc hải phòng

biệt thự flc hải phòng

TOP